Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba 12-11-2019
Đặc Biệt 161625
Giải Nhất 46666
Giải Nhì 97676
Giải Ba 48318 67975
Giải Tư 33947 85175 72544 62088
98286 63240 77811
Giải Năm 8803
Giải Sáu 9311 7472 6460
Giải Bảy 590
Giải Tám 00
Lô tô trực tiếp
00 03 11 11 18 25 40 44 47
60 66 72 75 75 76 86 88 90
Đầu Lô tô
0 03; 00
1 18; 11; 11
2 25
3
4 40; 44; 47
5
6 66; 60
7 76; 75; 75; 72
8 86; 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 40; 60; 90; 00
1 11; 11
2 72
3 03
4 44
5 25; 75; 75
6 66; 76; 86
7 47
8 18; 88
9

Thống kê nhanh Vũng Tàu UPDATE 12-11-2019

35 16 lần
32 14 lần
42 14 lần
75 13 lần
40 12 lần
87 12 lần
78 12 lần
16 12 lần
07 12 lần
44 11 lần
11 11 lần
33 11 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
49 2 lần
92 2 lần
96 3 lần
82 3 lần
26 3 lần
71 3 lần
60 4 lần
51 4 lần
61 4 lần
34 4 lần
27 4 lần
21 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
71 181 ngày
15 153 ngày
79 132 ngày
08 97 ngày
80 97 ngày
07 90 ngày
45 90 ngày
64 90 ngày
77 90 ngày
92 83 ngày
10 76 ngày
38 76 ngày
04 69 ngày
36 69 ngày
57 69 ngày
91 69 ngày
49 62 ngày
56 62 ngày
93 62 ngày
02 55 ngày
16 55 ngày
29 55 ngày
39 55 ngày
52 55 ngày
83 55 ngày
20 48 ngày
23 48 ngày
26 48 ngày
48 48 ngày
53 48 ngày
95 48 ngày
46 41 ngày
55 41 ngày
58 41 ngày
70 41 ngày
97 41 ngày
09 34 ngày
17 34 ngày
21 34 ngày
06 27 ngày
27 27 ngày
31 27 ngày
33 27 ngày
34 27 ngày
35 27 ngày
42 27 ngày
68 27 ngày
78 27 ngày
85 27 ngày
05 20 ngày
12 20 ngày
14 20 ngày
32 20 ngày
41 20 ngày
65 20 ngày
67 20 ngày
82 20 ngày
99 20 ngày
13 13 ngày
19 13 ngày
43 13 ngày
59 13 ngày
69 13 ngày
73 13 ngày
74 13 ngày
87 13 ngày
98 13 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 83 lần
1 84 lần
2 59 lần
3 82 lần
4 79 lần
5 74 lần
6 62 lần
7 78 lần
8 69 lần
9 74 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 76 lần
1 64 lần
2 78 lần
3 69 lần
4 76 lần
5 87 lần
6 64 lần
7 84 lần
8 78 lần
9 68 lần