Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu 15-11-2019
Đặc Biệt 865438
Giải Nhất 40295
Giải Nhì 66275
Giải Ba 32780 89430
Giải Tư 29578 33454 74450 75761
98094 14431 25166
Giải Năm 9420
Giải Sáu 3888 1075 1730
Giải Bảy 240
Giải Tám 95
Lô tô trực tiếp
20 30 30 31 38 40 50 54 61
66 75 75 78 80 88 94 95 95
Đầu Lô tô
0
1
2 20
3 38; 30; 31; 30
4 40
5 50; 54
6 61; 66
7 75; 78; 75
8 80; 88
9 95; 94; 95
Đuôi Lô tô
0 30; 80; 50; 20; 30; 40
1 31; 61
2
3
4 54; 94
5 95; 75; 75; 95
6 66
7
8 38; 78; 88
9

Thống kê nhanh Vĩnh Long UPDATE 21-11-2019

88 15 lần
80 14 lần
32 14 lần
20 13 lần
72 12 lần
85 12 lần
07 12 lần
91 11 lần
05 11 lần
84 11 lần
08 11 lần
57 11 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
54 2 lần
76 2 lần
77 3 lần
11 3 lần
83 3 lần
19 3 lần
78 4 lần
96 4 lần
45 4 lần
23 4 lần
90 4 lần
44 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
38 2 ngày
50 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
19 222 ngày
04 180 ngày
44 180 ngày
83 180 ngày
11 159 ngày
33 159 ngày
13 152 ngày
76 131 ngày
77 124 ngày
86 117 ngày
56 110 ngày
90 103 ngày
06 89 ngày
23 89 ngày
81 89 ngày
47 82 ngày
64 82 ngày
14 75 ngày
27 68 ngày
89 68 ngày
25 61 ngày
49 61 ngày
51 61 ngày
73 61 ngày
17 54 ngày
21 54 ngày
37 54 ngày
45 54 ngày
53 54 ngày
59 54 ngày
32 47 ngày
36 47 ngày
43 47 ngày
46 47 ngày
00 40 ngày
01 40 ngày
07 40 ngày
18 40 ngày
26 40 ngày
41 40 ngày
99 40 ngày
09 33 ngày
12 33 ngày
29 33 ngày
48 33 ngày
57 33 ngày
79 33 ngày
82 33 ngày
92 33 ngày
10 26 ngày
22 26 ngày
34 26 ngày
60 26 ngày
65 26 ngày
69 26 ngày
85 26 ngày
87 26 ngày
08 19 ngày
15 19 ngày
24 19 ngày
28 19 ngày
39 19 ngày
52 19 ngày
58 19 ngày
68 19 ngày
70 19 ngày
71 19 ngày
72 19 ngày
97 19 ngày
02 12 ngày
03 12 ngày
05 12 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 90 lần
1 65 lần
2 79 lần
3 76 lần
4 63 lần
5 61 lần
6 76 lần
7 59 lần
8 94 lần
9 78 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 78 lần
1 72 lần
2 87 lần
3 67 lần
4 65 lần
5 76 lần
6 72 lần
7 74 lần
8 84 lần
9 66 lần