Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu 27-03-2020
Đặc Biệt 301015
Giải Nhất 01442
Giải Nhì 43856
Giải Ba 78122 66033
Giải Tư 48196 86992 32189 74835
48294 38033 03936
Giải Năm 9277
Giải Sáu 6144 2734 9547
Giải Bảy 914
Giải Tám 60
Lô tô trực tiếp
14 15 22 33 33 34 35 36 42
44 47 56 60 77 89 92 94 96
Đầu Lô tô
0
1 15; 14
2 22
3 33; 33; 35; 36; 34
4 42; 44; 47
5 56
6 60
7 77
8 89
9 92; 94; 96
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 42; 22; 92
3 33; 33
4 94; 34; 44; 14
5 15; 35
6 56; 36; 96
7 77; 47
8
9 89

Thống kê nhanh Vĩnh Long UPDATE 08-04-2020

80 15 lần
88 13 lần
42 12 lần
86 12 lần
85 12 lần
32 12 lần
98 12 lần
03 11 lần
27 11 lần
16 11 lần
70 11 lần
39 11 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
06 2 lần
81 3 lần
11 3 lần
19 3 lần
54 3 lần
10 3 lần
18 4 lần
83 4 lần
76 4 lần
79 4 lần
13 4 lần
41 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
34 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
37 193 ngày
10 165 ngày
05 137 ngày
06 116 ngày
02 109 ngày
54 101 ngày
48 95 ngày
28 88 ngày
29 88 ngày
52 88 ngày
64 81 ngày
19 74 ngày
32 74 ngày
58 74 ngày
93 74 ngày
98 74 ngày
46 67 ngày
61 67 ngày
08 60 ngày
41 60 ngày
50 60 ngày
66 60 ngày
72 60 ngày
13 53 ngày
40 53 ngày
67 53 ngày
74 53 ngày
38 46 ngày
49 46 ngày
59 46 ngày
62 46 ngày
73 46 ngày
80 46 ngày
00 39 ngày
07 39 ngày
45 39 ngày
53 39 ngày
55 39 ngày
68 39 ngày
76 39 ngày
78 39 ngày
79 39 ngày
82 39 ngày
84 39 ngày
12 32 ngày
17 32 ngày
23 32 ngày
24 32 ngày
31 32 ngày
63 32 ngày
65 32 ngày
71 32 ngày
99 32 ngày
01 25 ngày
04 25 ngày
25 25 ngày
30 25 ngày
39 25 ngày
51 25 ngày
57 25 ngày
70 25 ngày
75 25 ngày
87 25 ngày
88 25 ngày
95 25 ngày
97 25 ngày
03 18 ngày
09 18 ngày
11 18 ngày
16 18 ngày
18 18 ngày
20 18 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 92 lần
1 58 lần
2 80 lần
3 81 lần
4 67 lần
5 67 lần
6 79 lần
7 74 lần
8 87 lần
9 72 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 97 lần
1 71 lần
2 86 lần
3 70 lần
4 67 lần
5 70 lần
6 76 lần
7 74 lần
8 79 lần
9 67 lần