Xổ số Thần Tài

Thứ ba 31-03-2020
**

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 03-04-2020

14 21 lần
15 20 lần
79 19 lần
63 17 lần
82 17 lần
06 16 lần
77 16 lần
19 15 lần
94 15 lần
91 15 lần
12 15 lần
10 15 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
27 4 lần
25 4 lần
39 5 lần
69 5 lần
17 6 lần
67 6 lần
92 6 lần
20 6 lần
86 6 lần
50 6 lần
08 7 lần
30 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
11 ngày
12 2 ngày
55 2 ngày
58 2 ngày
63 4 ngày
76 2 ngày
79 5 ngày
94 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50 19 ngày
25 16 ngày
41 13 ngày
26 12 ngày
86 12 ngày
27 11 ngày
60 11 ngày
69 11 ngày
01 10 ngày
07 10 ngày
75 10 ngày
90 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 240 lần
1 133 lần
2 95 lần
3 91 lần
4 96 lần
5 109 lần
6 109 lần
7 123 lần
8 114 lần
9 121 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 220 lần
1 119 lần
2 110 lần
3 117 lần
4 127 lần
5 119 lần
6 102 lần
7 96 lần
8 111 lần
9 110 lần