Xổ số Thần Tài

Thứ sáu 17-01-2020
0019

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 18-01-2020

84 21 lần
94 21 lần
49 20 lần
12 20 lần
76 20 lần
58 19 lần
81 18 lần
60 17 lần
01 17 lần
86 17 lần
47 16 lần
88 16 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
65 3 lần
52 4 lần
17 5 lần
09 5 lần
95 5 lần
34 5 lần
55 5 lần
31 6 lần
85 6 lần
45 6 lần
79 6 lần
97 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
20 3 ngày
31 2 ngày
38 2 ngày
44 2 ngày
64 2 ngày
70 4 ngày
71 2 ngày
92 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
39 14 ngày
63 14 ngày
79 13 ngày
55 12 ngày
66 12 ngày
25 11 ngày
34 11 ngày
16 10 ngày
87 10 ngày
95 10 ngày
98 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 116 lần
1 113 lần
2 115 lần
3 91 lần
4 109 lần
5 100 lần
6 98 lần
7 120 lần
8 135 lần
9 110 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 115 lần
1 115 lần
2 113 lần
3 93 lần
4 139 lần
5 78 lần
6 118 lần
7 105 lần
8 121 lần
9 110 lần