Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy 11-01-2020
Đặc Biệt 793831
Giải Nhất 44861
Giải Nhì 11668
Giải Ba 35501 13711
Giải Tư 56744 94412 77656 85368
21684 36965 45861
Giải Năm 8470
Giải Sáu 2497 8832 7614
Giải Bảy 886
Giải Tám 32
Lô tô trực tiếp
01 11 12 14 31 32 32 44 56
61 61 65 68 68 70 84 86 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11; 12; 14
2
3 31; 32; 32
4 44
5 56
6 61; 68; 61; 65; 68
7 70
8 84; 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 31; 61; 01; 11; 61
2 12; 32; 32
3
4 44; 84; 14
5 65
6 56; 86
7 97
8 68; 68
9

Thống kê nhanh Quảng Ngãi UPDATE 18-01-2020

61 16 lần
89 15 lần
43 15 lần
80 13 lần
92 13 lần
81 12 lần
05 12 lần
50 12 lần
48 12 lần
01 11 lần
19 11 lần
64 11 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
97 2 lần
91 2 lần
08 2 lần
63 2 lần
57 3 lần
35 3 lần
96 3 lần
41 3 lần
09 4 lần
98 4 lần
00 4 lần
06 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
01 2 ngày
12 2 ngày
31 2 ngày
61 4 ngày
68 2 ngày
70 3 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
60 216 ngày
63 209 ngày
16 195 ngày
40 167 ngày
41 160 ngày
79 160 ngày
30 153 ngày
96 118 ngày
35 97 ngày
82 97 ngày
29 83 ngày
36 76 ngày
72 76 ngày
93 76 ngày
06 69 ngày
47 69 ngày
57 69 ngày
26 62 ngày
58 62 ngày
88 62 ngày
00 55 ngày
17 55 ngày
37 55 ngày
39 55 ngày
53 55 ngày
90 55 ngày
03 48 ngày
13 48 ngày
23 48 ngày
25 48 ngày
27 48 ngày
34 48 ngày
52 48 ngày
87 48 ngày
92 48 ngày
98 48 ngày
15 41 ngày
38 41 ngày
45 41 ngày
48 41 ngày
64 41 ngày
66 41 ngày
74 41 ngày
75 41 ngày
80 41 ngày
94 41 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
10 34 ngày
46 34 ngày
67 34 ngày
69 34 ngày
71 34 ngày
85 34 ngày
02 27 ngày
09 27 ngày
21 27 ngày
49 27 ngày
50 27 ngày
51 27 ngày
73 27 ngày
95 27 ngày
99 27 ngày
05 20 ngày
20 20 ngày
22 20 ngày
24 20 ngày
28 20 ngày
33 20 ngày
43 20 ngày
54 20 ngày
78 20 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 66 lần
1 70 lần
2 77 lần
3 69 lần
4 74 lần
5 76 lần
6 86 lần
7 75 lần
8 87 lần
9 59 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 74 lần
1 87 lần
2 76 lần
3 75 lần
4 77 lần
5 76 lần
6 65 lần
7 66 lần
8 69 lần
9 74 lần