Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ ba 25-06-2019- Kỳ quay thưởng #00404

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8912  15.000.000
Giải nhì 4361  6462  6.500.000
Giải ba 3984  3192  3175  3.000.000
Giải KK 1 912  1.000.000
Giải KK 2 12  100.000

Thứ bảy 22-06-2019- Kỳ quay thưởng #00403

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3271  15.000.000
Giải nhì 6173  6597  6.500.000
Giải ba 8454  1074  8541  3.000.000
Giải KK 1 271  1.000.000
Giải KK 2 71  100.000

Thứ năm 20-06-2019- Kỳ quay thưởng #00402

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8609  15.000.000
Giải nhì 1984  6121  6.500.000
Giải ba 0109  7226  0316  3.000.000
Giải KK 1 609  1.000.000
Giải KK 2 09  100.000

Thứ ba 18-06-2019- Kỳ quay thưởng #00401

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6494  15.000.000
Giải nhì 1412  9552  6.500.000
Giải ba 9745  8136  5234  3.000.000
Giải KK 1 494  1.000.000
Giải KK 2 94  100.000

Thứ bảy 15-06-2019- Kỳ quay thưởng #00400

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4797  15.000.000
Giải nhì 7771  0247  6.500.000
Giải ba 5043  6945  5224  3.000.000
Giải KK 1 797  1.000.000
Giải KK 2 97  100.000

Thứ năm 13-06-2019- Kỳ quay thưởng #00399

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3604  15.000.000
Giải nhì 9281  0352  6.500.000
Giải ba 9885  8812  3258  3.000.000
Giải KK 1 604  1.000.000
Giải KK 2 04  100.000

Thứ ba 11-06-2019- Kỳ quay thưởng #00398

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8758  15.000.000
Giải nhì 1669  2461  6.500.000
Giải ba 7644  5386  9405  3.000.000
Giải KK 1 758  1.000.000
Giải KK 2 58  100.000

Thứ bảy 08-06-2019- Kỳ quay thưởng #00397

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0794  15.000.000
Giải nhì 8310  8138  6.500.000
Giải ba 3073  7650  2162  3.000.000
Giải KK 1 794  1.000.000
Giải KK 2 94  100.000

Thứ năm 06-06-2019- Kỳ quay thưởng #00396

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1942  15.000.000
Giải nhì 7407  3634  6.500.000
Giải ba 1910  8680  5325  3.000.000
Giải KK 1 942  1.000.000
Giải KK 2 42  100.000

Thứ ba 04-06-2019- Kỳ quay thưởng #00395

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3181  15.000.000
Giải nhì 1468  0066  6.500.000
Giải ba 7325  3031  5618  3.000.000
Giải KK 1 181  1.000.000
Giải KK 2 81  100.000