Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ ba 31-03-2020- Kỳ quay thưởng #00523

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8034  15.000.000
Giải nhì 5078  0410  6.500.000
Giải ba 5691  5467  5783  3.000.000
Giải KK 1 034  1.000.000
Giải KK 2 34  100.000

Thứ bảy 28-03-2020- Kỳ quay thưởng #00522

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2095  15.000.000
Giải nhì 8657  2362  6.500.000
Giải ba 0259  9120  7291  3.000.000
Giải KK 1 095  1.000.000
Giải KK 2 95  100.000

Thứ năm 26-03-2020- Kỳ quay thưởng #00521

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0391  15.000.000
Giải nhì 7927  0342  6.500.000
Giải ba 6164  9216  9929  3.000.000
Giải KK 1 391  1.000.000
Giải KK 2 91  100.000

Thứ ba 24-03-2020- Kỳ quay thưởng #00520

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1257  15.000.000
Giải nhì 7548  2635  6.500.000
Giải ba 7366  4980  4906  3.000.000
Giải KK 1 257  1.000.000
Giải KK 2 57  100.000

Thứ bảy 21-03-2020- Kỳ quay thưởng #00519

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4147  15.000.000
Giải nhì 5001  2280  6.500.000
Giải ba 7155  4250  8886  3.000.000
Giải KK 1 147  1.000.000
Giải KK 2 47  100.000

Thứ năm 19-03-2020- Kỳ quay thưởng #00518

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0846  15.000.000
Giải nhì 5145  5555  6.500.000
Giải ba 2317  3168  1658  3.000.000
Giải KK 1 846  1.000.000
Giải KK 2 46  100.000

Thứ ba 17-03-2020- Kỳ quay thưởng #00517

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3737  15.000.000
Giải nhì 9064  1900  6.500.000
Giải ba 5115  8910  9725  3.000.000
Giải KK 1 737  1.000.000
Giải KK 2 37  100.000

Thứ bảy 14-03-2020- Kỳ quay thưởng #00516

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3225  15.000.000
Giải nhì 9617  4959  6.500.000
Giải ba 2028  3114  6167  3.000.000
Giải KK 1 225  1.000.000
Giải KK 2 25  100.000

Thứ năm 12-03-2020- Kỳ quay thưởng #00515

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7194  15.000.000
Giải nhì 3001  8157  6.500.000
Giải ba 4166  3319  0923  3.000.000
Giải KK 1 194  1.000.000
Giải KK 2 94  100.000

Thứ ba 10-03-2020- Kỳ quay thưởng #00514

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9726  15.000.000
Giải nhì 4685  4009  6.500.000
Giải ba 8612  6323  3005  3.000.000
Giải KK 1 726  1.000.000
Giải KK 2 26  100.000