Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ bảy 17-08-2019- Kỳ quay thưởng #00427

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5220  15.000.000
Giải nhì 7179  8976  6.500.000
Giải ba 4601  3286  2103  3.000.000
Giải KK 1 220  1.000.000
Giải KK 2 20  100.000

Thứ năm 15-08-2019- Kỳ quay thưởng #00426

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2282  15.000.000
Giải nhì 3784  7257  6.500.000
Giải ba 4244  3060  2444  3.000.000
Giải KK 1 282  1.000.000
Giải KK 2 82  100.000

Thứ ba 13-08-2019- Kỳ quay thưởng #00425

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8612  15.000.000
Giải nhì 8226  8177  6.500.000
Giải ba 6295  7810  3447  3.000.000
Giải KK 1 612  1.000.000
Giải KK 2 12  100.000

Thứ bảy 10-08-2019- Kỳ quay thưởng #00424

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7389  15.000.000
Giải nhì 1208  6186  6.500.000
Giải ba 4547  5783  5225  3.000.000
Giải KK 1 389  1.000.000
Giải KK 2 89  100.000

Thứ năm 08-08-2019- Kỳ quay thưởng #00423

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7886  15.000.000
Giải nhì 8562  2252  6.500.000
Giải ba 0705  8028  2508  3.000.000
Giải KK 1 886  1.000.000
Giải KK 2 86  100.000

Thứ ba 06-08-2019- Kỳ quay thưởng #00422

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3188  15.000.000
Giải nhì 9677  5553  6.500.000
Giải ba 5126  9382  6710  3.000.000
Giải KK 1 188  1.000.000
Giải KK 2 88  100.000

Thứ bảy 03-08-2019- Kỳ quay thưởng #00421

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8729  15.000.000
Giải nhì 2374  4318  6.500.000
Giải ba 1204  3138  3933  3.000.000
Giải KK 1 729  1.000.000
Giải KK 2 29  100.000

Thứ năm 01-08-2019- Kỳ quay thưởng #00420

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2540  15.000.000
Giải nhì 9627  8023  6.500.000
Giải ba 0591  6332  8325  3.000.000
Giải KK 1 540  1.000.000
Giải KK 2 40  100.000

Thứ ba 30-07-2019- Kỳ quay thưởng #00419

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6891  15.000.000
Giải nhì 4526  4737  6.500.000
Giải ba 9265  1009  2757  3.000.000
Giải KK 1 891  1.000.000
Giải KK 2 91  100.000

Thứ bảy 27-07-2019- Kỳ quay thưởng #00418

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6140  15.000.000
Giải nhì 8921  0799  6.500.000
Giải ba 8754  3665  8354  3.000.000
Giải KK 1 140  1.000.000
Giải KK 2 40  100.000