Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ bảy 09-11-2019- Kỳ quay thưởng #00463

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3475  15.000.000
Giải nhì 9627  8977  6.500.000
Giải ba 0144  7488  4886  3.000.000
Giải KK 1 475  1.000.000
Giải KK 2 75  100.000

Thứ năm 07-11-2019- Kỳ quay thưởng #00462

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5287  15.000.000
Giải nhì 8296  1896  6.500.000
Giải ba 1474  0887  2582  3.000.000
Giải KK 1 287  1.000.000
Giải KK 2 87  100.000

Thứ ba 05-11-2019- Kỳ quay thưởng #00461

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5396  15.000.000
Giải nhì 9631  8803  6.500.000
Giải ba 8224  9101  4317  3.000.000
Giải KK 1 396  1.000.000
Giải KK 2 96  100.000

Thứ bảy 02-11-2019- Kỳ quay thưởng #00460

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5645  15.000.000
Giải nhì 8866  8792  6.500.000
Giải ba 7159  2141  9134  3.000.000
Giải KK 1 645  1.000.000
Giải KK 2 45  100.000

Thứ năm 31-10-2019- Kỳ quay thưởng #00459

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3019  15.000.000
Giải nhì 2340  8574  6.500.000
Giải ba 7329  6399  0764  3.000.000
Giải KK 1 019  1.000.000
Giải KK 2 19  100.000

Thứ ba 29-10-2019- Kỳ quay thưởng #00458

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6295  15.000.000
Giải nhì 1095  9071  6.500.000
Giải ba 0959  0017  0059  3.000.000
Giải KK 1 295  1.000.000
Giải KK 2 95  100.000

Thứ bảy 26-10-2019- Kỳ quay thưởng #00457

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9696  15.000.000
Giải nhì 9359  1362  6.500.000
Giải ba 4261  0823  7451  3.000.000
Giải KK 1 696  1.000.000
Giải KK 2 96  100.000

Thứ năm 24-10-2019- Kỳ quay thưởng #00456

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8665  15.000.000
Giải nhì 7399  3735  6.500.000
Giải ba 7248  9021  9393  3.000.000
Giải KK 1 665  1.000.000
Giải KK 2 65  100.000

Thứ ba 22-10-2019- Kỳ quay thưởng #00455

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5439  15.000.000
Giải nhì 4286  4320  6.500.000
Giải ba 5771  6536  0246  3.000.000
Giải KK 1 439  1.000.000
Giải KK 2 39  100.000

Thứ bảy 19-10-2019- Kỳ quay thưởng #00454

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4366  15.000.000
Giải nhì 3657  2028  6.500.000
Giải ba 2220  5247  1225  3.000.000
Giải KK 1 366  1.000.000
Giải KK 2 66  100.000