Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ năm 16-01-2020- Kỳ quay thưởng #00492

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5450  15.000.000
Giải nhì 6666  2202  6.500.000
Giải ba 5176  8569  2739  3.000.000
Giải KK 1 450  1.000.000
Giải KK 2 50  100.000

Thứ ba 14-01-2020- Kỳ quay thưởng #00491

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6116  15.000.000
Giải nhì 5227  0376  6.500.000
Giải ba 1188  9803  4930  3.000.000
Giải KK 1 116  1.000.000
Giải KK 2 16  100.000

Thứ bảy 11-01-2020- Kỳ quay thưởng #00490

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7042  15.000.000
Giải nhì 2515  3164  6.500.000
Giải ba 8363  2588  4494  3.000.000
Giải KK 1 042  1.000.000
Giải KK 2 42  100.000

Thứ năm 09-01-2020- Kỳ quay thưởng #00489

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1435  15.000.000
Giải nhì 5458  2198  6.500.000
Giải ba 7588  6599  2239  3.000.000
Giải KK 1 435  1.000.000
Giải KK 2 35  100.000

Thứ ba 07-01-2020- Kỳ quay thưởng #00488

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4111  15.000.000
Giải nhì 6355  2153  6.500.000
Giải ba 2469  2508  1276  3.000.000
Giải KK 1 111  1.000.000
Giải KK 2 11  100.000

Thứ bảy 04-01-2020- Kỳ quay thưởng #00487

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0756  15.000.000
Giải nhì 4345  7142  6.500.000
Giải ba 8711  4335  7159  3.000.000
Giải KK 1 756  1.000.000
Giải KK 2 56  100.000

Thứ năm 02-01-2020- Kỳ quay thưởng #00486

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2896  15.000.000
Giải nhì 1690  5416  6.500.000
Giải ba 8040  6995  8795  3.000.000
Giải KK 1 896  1.000.000
Giải KK 2 96  100.000

Thứ ba 31-12-2019- Kỳ quay thưởng #00485

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0339  15.000.000
Giải nhì 2840  3117  6.500.000
Giải ba 8525  0427  6900  3.000.000
Giải KK 1 339  1.000.000
Giải KK 2 39  100.000

Thứ bảy 28-12-2019- Kỳ quay thưởng #00484

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2808  15.000.000
Giải nhì 2087  6895  6.500.000
Giải ba 2783  1229  8184  3.000.000
Giải KK 1 808  1.000.000
Giải KK 2 08  100.000

Thứ năm 26-12-2019- Kỳ quay thưởng #00483

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9666  15.000.000
Giải nhì 3950  4047  6.500.000
Giải ba 2912  2554  0531  3.000.000
Giải KK 1 666  1.000.000
Giải KK 2 66  100.000