Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ bảy 15-02-2020- Kỳ quay thưởng #00504

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5841  15.000.000
Giải nhì 9254  6301  6.500.000
Giải ba 6402  0641  6149  3.000.000
Giải KK 1 841  1.000.000
Giải KK 2 41  100.000

Thứ năm 13-02-2020- Kỳ quay thưởng #00503

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8413  15.000.000
Giải nhì 4644  2711  6.500.000
Giải ba 9734  5138  8318  3.000.000
Giải KK 1 413  1.000.000
Giải KK 2 13  100.000

Thứ ba 11-02-2020- Kỳ quay thưởng #00502

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7847  15.000.000
Giải nhì 6353  2961  6.500.000
Giải ba 1675  7479  4562  3.000.000
Giải KK 1 847  1.000.000
Giải KK 2 47  100.000

Thứ bảy 08-02-2020- Kỳ quay thưởng #00501

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7693  15.000.000
Giải nhì 8756  2230  6.500.000
Giải ba 1197  9882  2520  3.000.000
Giải KK 1 693  1.000.000
Giải KK 2 93  100.000

Thứ năm 06-02-2020- Kỳ quay thưởng #00500

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4445  15.000.000
Giải nhì 2233  6516  6.500.000
Giải ba 3097  3013  0014  3.000.000
Giải KK 1 445  1.000.000
Giải KK 2 45  100.000

Thứ ba 04-02-2020- Kỳ quay thưởng #00499

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3306  15.000.000
Giải nhì 8692  8952  6.500.000
Giải ba 2828  0437  0516  3.000.000
Giải KK 1 306  1.000.000
Giải KK 2 06  100.000

Thứ bảy 01-02-2020- Kỳ quay thưởng #00498

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3372  15.000.000
Giải nhì 3437  5219  6.500.000
Giải ba 4670  9093  5379  3.000.000
Giải KK 1 372  1.000.000
Giải KK 2 72  100.000

Thứ năm 30-01-2020- Kỳ quay thưởng #00497

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2918  15.000.000
Giải nhì 7906  0033  6.500.000
Giải ba 1732  3582  9981  3.000.000
Giải KK 1 918  1.000.000
Giải KK 2 18  100.000

Thứ ba 28-01-2020- Kỳ quay thưởng #00496

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8943  15.000.000
Giải nhì 0198  0079  6.500.000
Giải ba 4473  0451  6797  3.000.000
Giải KK 1 943  1.000.000
Giải KK 2 43  100.000

Thứ năm 23-01-2020- Kỳ quay thưởng #00495

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8459  15.000.000
Giải nhì 8360  8656  6.500.000
Giải ba 1849  4239  4366  3.000.000
Giải KK 1 459  1.000.000
Giải KK 2 59  100.000