Xổ số Đồng Nai

Thứ tư 20-11-2019
Đặc Biệt 695374
Giải Nhất 60976
Giải Nhì 93359
Giải Ba 54917 34429
Giải Tư 34326 65607 76656 65458
76972 89649 06096
Giải Năm 5159
Giải Sáu 9747 6246 5057
Giải Bảy 499
Giải Tám 57
Lô tô trực tiếp
07 17 26 29 46 47 49 56 57
57 58 59 59 72 74 76 96 99
Đầu Lô tô
0 07
1 17
2 29; 26
3
4 49; 46; 47
5 59; 56; 58; 59; 57; 57
6
7 74; 76; 72
8
9 96; 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 72
3
4 74
5
6 76; 26; 56; 96; 46
7 17; 07; 47; 57; 57
8 58
9 59; 29; 49; 59; 99

Thống kê nhanh Đồng Nai UPDATE 21-11-2019

39 16 lần
41 14 lần
87 14 lần
15 14 lần
73 14 lần
07 13 lần
67 13 lần
43 13 lần
70 12 lần
26 11 lần
51 11 lần
81 11 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
12 2 lần
48 2 lần
55 3 lần
23 3 lần
97 3 lần
96 4 lần
06 4 lần
78 4 lần
60 4 lần
91 4 lần
89 4 lần
69 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
47 2 ngày
49 2 ngày
96 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
69 161 ngày
32 147 ngày
97 147 ngày
19 133 ngày
61 119 ngày
36 112 ngày
23 105 ngày
03 98 ngày
31 98 ngày
55 98 ngày
94 91 ngày
04 84 ngày
18 77 ngày
37 77 ngày
48 77 ngày
62 70 ngày
33 63 ngày
38 63 ngày
95 63 ngày
09 56 ngày
10 56 ngày
43 56 ngày
66 56 ngày
80 56 ngày
85 56 ngày
89 56 ngày
54 49 ngày
79 49 ngày
82 49 ngày
92 49 ngày
98 49 ngày
22 42 ngày
28 42 ngày
30 42 ngày
81 42 ngày
91 42 ngày
01 35 ngày
21 35 ngày
44 35 ngày
60 35 ngày
71 35 ngày
83 35 ngày
05 28 ngày
70 28 ngày
78 28 ngày
88 28 ngày
02 21 ngày
08 21 ngày
13 21 ngày
25 21 ngày
34 21 ngày
45 21 ngày
63 21 ngày
67 21 ngày
73 21 ngày
90 21 ngày
06 14 ngày
12 14 ngày
15 14 ngày
20 14 ngày
27 14 ngày
41 14 ngày
50 14 ngày
51 14 ngày
64 14 ngày
65 14 ngày
84 14 ngày
87 14 ngày
93 14 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 80 lần
1 73 lần
2 71 lần
3 89 lần
4 80 lần
5 75 lần
6 75 lần
7 77 lần
8 86 lần
9 59 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 88 lần
1 88 lần
2 67 lần
3 86 lần
4 76 lần
5 77 lần
6 65 lần
7 84 lần
8 62 lần
9 72 lần