Xổ số Điện Toán 6x36

Thứ bảy 09-11-2019
03 18 24 30 32 36

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 12-11-2019

74 18 lần
81 17 lần
59 17 lần
47 16 lần
77 16 lần
95 16 lần
03 16 lần
02 15 lần
58 15 lần
93 15 lần
71 15 lần
34 15 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
65 4 lần
08 5 lần
38 5 lần
06 5 lần
79 5 lần
82 6 lần
13 6 lần
72 7 lần
22 7 lần
12 7 lần
18 7 lần
41 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
02 3 ngày
35 2 ngày
44 2 ngày
55 2 ngày
59 2 ngày
69 2 ngày
70 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
41 20 ngày
37 19 ngày
53 19 ngày
18 14 ngày
97 14 ngày
13 13 ngày
82 13 ngày
89 11 ngày
61 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 106 lần
1 97 lần
2 112 lần
3 103 lần
4 119 lần
5 115 lần
6 107 lần
7 127 lần
8 106 lần
9 115 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 109 lần
1 107 lần
2 98 lần
3 118 lần
4 129 lần
5 110 lần
6 97 lần
7 120 lần
8 105 lần
9 114 lần