Xổ số Điện Toán 6x36

Thứ bảy 28-03-2020
08 19 21 22 25 29

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 08-04-2020

14 21 lần
15 20 lần
79 19 lần
63 17 lần
82 17 lần
06 16 lần
77 16 lần
19 15 lần
94 15 lần
91 15 lần
12 15 lần
10 15 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
27 4 lần
25 4 lần
39 5 lần
69 5 lần
17 6 lần
67 6 lần
92 6 lần
20 6 lần
86 6 lần
50 6 lần
08 7 lần
30 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
11 ngày
12 2 ngày
55 2 ngày
58 2 ngày
63 4 ngày
76 2 ngày
79 5 ngày
94 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50 24 ngày
25 21 ngày
41 18 ngày
26 17 ngày
86 17 ngày
27 16 ngày
60 16 ngày
69 16 ngày
01 15 ngày
07 15 ngày
75 15 ngày
90 15 ngày
16 14 ngày
20 14 ngày
22 14 ngày
29 14 ngày
65 14 ngày
77 14 ngày
87 14 ngày
98 14 ngày
00 13 ngày
18 13 ngày
33 13 ngày
34 12 ngày
36 12 ngày
64 12 ngày
72 12 ngày
04 11 ngày
32 11 ngày
44 11 ngày
48 11 ngày
54 11 ngày
62 11 ngày
71 11 ngày
78 11 ngày
99 11 ngày
03 10 ngày
28 10 ngày
31 10 ngày
35 10 ngày
46 10 ngày
53 10 ngày
74 10 ngày
81 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 240 lần
1 133 lần
2 95 lần
3 91 lần
4 96 lần
5 109 lần
6 109 lần
7 123 lần
8 114 lần
9 121 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 220 lần
1 119 lần
2 110 lần
3 117 lần
4 127 lần
5 119 lần
6 102 lần
7 96 lần
8 111 lần
9 110 lần