Xổ số Điện Toán 6x36

Thứ bảy 21-09-2019
04 12 18 19 28 33

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 22-09-2019

78 22 lần
63 21 lần
20 18 lần
68 18 lần
93 17 lần
03 16 lần
25 16 lần
53 16 lần
62 15 lần
67 15 lần
70 15 lần
82 15 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
86 5 lần
15 6 lần
31 6 lần
81 6 lần
75 7 lần
33 7 lần
42 7 lần
07 7 lần
02 7 lần
43 7 lần
26 7 lần
77 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
40 2 ngày
56 3 ngày
60 3 ngày
86 2 ngày
87 2 ngày
93 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
81 15 ngày
90 14 ngày
13 13 ngày
31 12 ngày
51 11 ngày
58 11 ngày
71 11 ngày
77 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 104 lần
1 94 lần
2 127 lần
3 101 lần
4 111 lần
5 107 lần
6 139 lần
7 112 lần
8 97 lần
9 115 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 116 lần
1 91 lần
2 117 lần
3 121 lần
4 111 lần
5 106 lần
6 98 lần
7 110 lần
8 130 lần
9 107 lần