Xổ số Điện Toán 6x36

Thứ bảy 18-01-2020
04 10 18 26 29 30

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 21-01-2020

84 21 lần
76 19 lần
49 19 lần
94 19 lần
58 19 lần
81 18 lần
12 18 lần
01 17 lần
71 16 lần
89 16 lần
60 16 lần
88 16 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
65 4 lần
52 4 lần
31 5 lần
17 5 lần
09 6 lần
95 6 lần
55 6 lần
56 6 lần
57 6 lần
25 6 lần
66 6 lần
79 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
11 2 ngày
24 2 ngày
37 3 ngày
39 2 ngày
50 3 ngày
51 3 ngày
72 2 ngày
76 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
79 16 ngày
66 15 ngày
25 14 ngày
87 13 ngày
52 12 ngày
00 11 ngày
75 11 ngày
61 10 ngày
73 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 117 lần
1 113 lần
2 113 lần
3 95 lần
4 109 lần
5 103 lần
6 93 lần
7 123 lần
8 133 lần
9 108 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 114 lần
1 124 lần
2 109 lần
3 90 lần
4 139 lần
5 83 lần
6 112 lần
7 102 lần
8 122 lần
9 112 lần