Xổ số Điện Toán 6x36

Thứ bảy 22-06-2019
01 19 22 27 35 36

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 26-06-2019

86 18 lần
20 18 lần
54 17 lần
52 17 lần
58 17 lần
95 16 lần
00 16 lần
57 16 lần
07 16 lần
66 15 lần
39 15 lần
28 15 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
74 4 lần
71 4 lần
03 4 lần
88 5 lần
70 5 lần
31 6 lần
85 6 lần
17 7 lần
41 7 lần
11 7 lần
63 7 lần
22 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12 2 ngày
19 2 ngày
25 2 ngày
28 2 ngày
65 2 ngày
68 2 ngày
90 3 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
03 20 ngày
69 18 ngày
70 17 ngày
38 13 ngày
71 11 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 120 lần
1 101 lần
2 99 lần
3 108 lần
4 113 lần
5 130 lần
6 110 lần
7 98 lần
8 114 lần
9 114 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 113 lần
1 97 lần
2 112 lần
3 107 lần
4 109 lần
5 109 lần
6 117 lần
7 114 lần
8 116 lần
9 113 lần