Xổ số Điện Toán 123

Thứ ba 10-12-2019
5 98 574

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 11-12-2019

87 20 lần
42 19 lần
93 17 lần
77 17 lần
68 17 lần
58 17 lần
47 16 lần
78 16 lần
03 16 lần
94 15 lần
81 15 lần
23 15 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
53 2 lần
70 4 lần
18 4 lần
82 5 lần
22 6 lần
60 6 lần
15 6 lần
99 6 lần
88 6 lần
17 6 lần
37 7 lần
41 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
21 2 ngày
22 2 ngày
23 2 ngày
36 2 ngày
72 2 ngày
87 2 ngày
94 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
53 20 ngày
10 14 ngày
58 13 ngày
14 12 ngày
71 12 ngày
91 12 ngày
05 11 ngày
45 11 ngày
03 10 ngày
52 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 115 lần
1 91 lần
2 110 lần
3 107 lần
4 120 lần
5 111 lần
6 105 lần
7 114 lần
8 114 lần
9 120 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 104 lần
1 116 lần
2 110 lần
3 117 lần
4 112 lần
5 107 lần
6 110 lần
7 116 lần
8 115 lần
9 100 lần