Xổ số Điện Toán 123

Thứ bảy 19-10-2019
3 89 606

Thống kê nhanh Truyền Thống UPDATE 20-10-2019

29 21 lần
78 19 lần
92 18 lần
68 17 lần
70 17 lần
67 16 lần
81 16 lần
74 16 lần
97 15 lần
37 15 lần
57 15 lần
05 15 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
90 3 lần
13 3 lần
55 5 lần
96 5 lần
51 5 lần
71 7 lần
95 7 lần
39 7 lần
65 7 lần
91 7 lần
38 7 lần
31 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
18 2 ngày
19 2 ngày
37 3 ngày
42 2 ngày
59 2 ngày
67 2 ngày
77 3 ngày
97 2 ngày
98 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
51 15 ngày
13 14 ngày
52 14 ngày
88 12 ngày
99 12 ngày
56 11 ngày
89 11 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 104 lần
1 103 lần
2 130 lần
3 100 lần
4 112 lần
5 106 lần
6 113 lần
7 125 lần
8 117 lần
9 97 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 102 lần
1 96 lần
2 106 lần
3 107 lần
4 119 lần
5 104 lần
6 107 lần
7 132 lần
8 128 lần
9 106 lần