Xổ số Cà Mau

Thứ hai 30-03-2020
Đặc Biệt 389804
Giải Nhất 94265
Giải Nhì 27240
Giải Ba 29148 60228
Giải Tư 78698 78751 08592 68454
58646 91206 78783
Giải Năm 3828
Giải Sáu 2688 5439 4422
Giải Bảy 361
Giải Tám 42
Lô tô trực tiếp
04 06 22 28 28 39 40 42 46
48 51 54 61 65 83 88 92 98
Đầu Lô tô
0 04; 06
1
2 28; 28; 22
3 39
4 40; 48; 46; 42
5 51; 54
6 65; 61
7
8 83; 88
9 92; 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 51; 61
2 92; 22; 42
3 83
4 04; 54
5 65
6 06; 46
7
8 28; 48; 98; 28; 88
9 39

Thống kê nhanh Cà Mau UPDATE 03-04-2020

06 19 lần
43 19 lần
52 16 lần
98 14 lần
22 14 lần
21 12 lần
90 12 lần
15 12 lần
65 11 lần
34 11 lần
20 11 lần
28 10 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
55 2 lần
46 3 lần
24 3 lần
60 3 lần
02 3 lần
99 3 lần
49 3 lần
83 4 lần
35 4 lần
18 4 lần
75 4 lần
87 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
2 ngày
22 2 ngày
28 3 ngày
39 2 ngày
65 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
45 206 ngày
50 157 ngày
95 150 ngày
25 143 ngày
84 136 ngày
55 108 ngày
74 108 ngày
05 101 ngày
85 101 ngày
49 80 ngày
62 80 ngày
69 80 ngày
08 73 ngày
57 73 ngày
71 73 ngày
76 73 ngày
14 66 ngày
20 66 ngày
32 66 ngày
31 59 ngày
44 59 ngày
68 59 ngày
80 59 ngày
89 59 ngày
00 52 ngày
26 52 ngày
36 52 ngày
64 52 ngày
03 45 ngày
07 45 ngày
17 45 ngày
34 45 ngày
47 45 ngày
56 45 ngày
86 45 ngày
94 45 ngày
99 45 ngày
09 38 ngày
18 38 ngày
30 38 ngày
52 38 ngày
75 38 ngày
79 38 ngày
87 38 ngày
10 31 ngày
19 31 ngày
29 31 ngày
33 31 ngày
37 31 ngày
53 31 ngày
59 31 ngày
02 24 ngày
13 24 ngày
38 24 ngày
41 24 ngày
58 24 ngày
70 24 ngày
93 24 ngày
11 17 ngày
12 17 ngày
15 17 ngày
16 17 ngày
60 17 ngày
67 17 ngày
72 17 ngày
81 17 ngày
82 17 ngày
90 17 ngày
97 17 ngày
01 10 ngày
21 10 ngày
23 10 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 106 lần
1 75 lần
2 89 lần
3 73 lần
4 69 lần
5 65 lần
6 68 lần
7 74 lần
8 69 lần
9 78 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 107 lần
1 70 lần
2 80 lần
3 80 lần
4 72 lần
5 71 lần
6 81 lần
7 66 lần
8 77 lần
9 62 lần