Xổ số Bình Dương

Thứ sáu 27-03-2020
Đặc Biệt 011453
Giải Nhất 17510
Giải Nhì 90623
Giải Ba 56542 38819
Giải Tư 01643 63788 57366 68448
58052 42957 36628
Giải Năm 0860
Giải Sáu 3329 3296 5421
Giải Bảy 873
Giải Tám 60
Lô tô trực tiếp
10 19 21 23 28 29 42 43 48
52 53 57 60 60 66 73 88 96
Đầu Lô tô
0
1 10; 19
2 23; 28; 21; 29
3
4 42; 43; 48
5 53; 52; 57
6 66; 60; 60
7 73
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 10; 60; 60
1 21
2 42; 52
3 53; 23; 43; 73
4
5
6 66; 96
7 57
8 28; 48; 88
9 19; 29

Thống kê nhanh Bình Dương UPDATE 03-04-2020

18 17 lần
19 14 lần
99 14 lần
28 13 lần
82 12 lần
53 11 lần
09 11 lần
77 11 lần
78 11 lần
44 11 lần
58 11 lần
56 11 lần
12 bộ số ít xuất hiện nhất trong 40 ngày qua
73 2 lần
35 2 lần
13 2 lần
97 3 lần
40 3 lần
47 3 lần
10 4 lần
42 4 lần
98 4 lần
25 4 lần
46 4 lần
63 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
10 2 ngày
23 2 ngày
52 2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
13 146 ngày
47 146 ngày
27 132 ngày
16 125 ngày
26 111 ngày
39 104 ngày
32 96 ngày
34 96 ngày
84 96 ngày
14 90 ngày
72 90 ngày
74 90 ngày
06 83 ngày
07 83 ngày
67 83 ngày
01 69 ngày
03 69 ngày
40 69 ngày
63 69 ngày
80 69 ngày
35 62 ngày
00 55 ngày
41 55 ngày
69 55 ngày
02 48 ngày
17 48 ngày
55 48 ngày
56 48 ngày
15 41 ngày
18 41 ngày
24 41 ngày
36 41 ngày
38 41 ngày
50 41 ngày
58 41 ngày
64 41 ngày
91 41 ngày
92 41 ngày
20 34 ngày
44 34 ngày
71 34 ngày
87 34 ngày
12 27 ngày
22 27 ngày
25 27 ngày
31 27 ngày
46 27 ngày
51 27 ngày
59 27 ngày
76 27 ngày
83 27 ngày
86 27 ngày
89 27 ngày
95 27 ngày
04 20 ngày
05 20 ngày
08 20 ngày
30 20 ngày
37 20 ngày
54 20 ngày
70 20 ngày
78 20 ngày
81 20 ngày
82 20 ngày
85 20 ngày
93 20 ngày
94 20 ngày
98 20 ngày
99 20 ngày
09 13 ngày
11 13 ngày
33 13 ngày
Thống kê đầu số ra 40 ngày qua
0 90 lần
1 80 lần
2 76 lần
3 64 lần
4 59 lần
5 81 lần
6 76 lần
7 76 lần
8 81 lần
9 72 lần
Thống kê đuôi số ra 40 ngày qua
0 86 lần
1 75 lần
2 79 lần
3 65 lần
4 67 lần
5 73 lần
6 71 lần
7 62 lần
8 95 lần
9 82 lần