Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 145 ngày (29.00%) 169 lần ( 1.25%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
52 142 ngày (28.40%) 159 lần ( 1.18%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
02 135 ngày (27.00%) 147 lần ( 1.09%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
68 135 ngày (27.00%) 156 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
86 134 ngày (26.80%) 158 lần ( 1.17%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
14 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
59 133 ngày (26.60%) 149 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
39 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
54 132 ngày (26.40%) 154 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
67 132 ngày (26.40%) 155 lần ( 1.15%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
93 131 ngày (26.20%) 145 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
81 130 ngày (26.00%) 142 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
62 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
65 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
73 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
23 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
85 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
24 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
18 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
36 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
75 128 ngày (25.60%) 139 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
16 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
80 127 ngày (25.40%) 137 lần ( 1.01%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
88 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
27 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
56 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
22 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
77 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
12 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
57 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
00 125 ngày (25.00%) 137 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
83 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
79 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
82 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
96 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
72 123 ngày (24.60%) 136 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
66 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
40 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
31 123 ngày (24.60%) 149 lần ( 1.10%) 1.21 lần/ngày (121.14%)
07 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
90 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
35 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
15 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
10 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
84 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
64 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
89 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
99 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
48 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
42 119 ngày (23.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
43 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
19 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
29 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
91 118 ngày (23.60%) 127 lần ( 0.94%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
25 118 ngày (23.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
53 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
32 117 ngày (23.40%) 142 lần ( 1.05%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
87 117 ngày (23.40%) 140 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
94 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
71 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
58 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
46 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
04 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
98 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
70 115 ngày (23.00%) 121 lần ( 0.90%) 1.05 lần/ngày (105.22%)
92 115 ngày (23.00%) 142 lần ( 1.05%) 1.23 lần/ngày (123.48%)
44 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
63 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
26 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
51 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
05 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
38 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
95 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
97 114 ngày (22.80%) 139 lần ( 1.03%) 1.22 lần/ngày (121.93%)
20 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
21 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
17 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
76 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
28 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
13 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
55 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
09 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
30 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
34 112 ngày (22.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
50 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
60 111 ngày (22.20%) 119 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
47 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
06 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
74 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
11 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
03 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.86%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
01 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
69 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
45 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
33 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
41 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
61 104 ngày (20.80%) 114 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
08 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
78 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.90%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
37 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (111.76%)