Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 144 ngày (28.80%) 168 lần ( 1.24%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
68 143 ngày (28.60%) 163 lần ( 1.21%) 1.14 lần/ngày (113.99%)
52 139 ngày (27.80%) 156 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
14 136 ngày (27.20%) 150 lần ( 1.11%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
93 135 ngày (27.00%) 154 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
65 134 ngày (26.80%) 155 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
36 133 ngày (26.60%) 147 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
02 132 ngày (26.40%) 142 lần ( 1.05%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
24 132 ngày (26.40%) 146 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
67 131 ngày (26.20%) 150 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
56 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
72 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
39 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
86 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
82 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
59 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
62 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
12 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
23 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
73 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
75 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
64 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
84 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
00 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
20 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
05 126 ngày (25.20%) 135 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
48 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
22 125 ngày (25.00%) 147 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
19 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
83 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
57 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
54 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
90 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
96 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
40 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
99 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
30 124 ngày (24.80%) 146 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
53 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
16 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
07 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
70 122 ngày (24.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.06 lần/ngày (105.74%)
85 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
58 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
88 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
92 121 ngày (24.20%) 155 lần ( 1.15%) 1.28 lần/ngày (128.10%)
27 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
63 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
78 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
03 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
34 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
25 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
80 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
81 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
71 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
18 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
21 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
97 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
35 118 ngày (23.60%) 128 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
32 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
77 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
10 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
89 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
74 116 ngày (23.20%) 125 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
43 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
79 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
66 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
76 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
04 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
55 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
38 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
17 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
91 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
94 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
95 114 ngày (22.80%) 121 lần ( 0.90%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
26 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
09 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
28 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
31 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
15 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
51 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
01 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
87 112 ngày (22.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
47 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
46 111 ngày (22.20%) 119 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
45 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
44 111 ngày (22.20%) 133 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (119.82%)
42 110 ngày (22.00%) 119 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
69 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
29 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.87%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
11 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
50 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
41 107 ngày (21.40%) 119 lần ( 0.88%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
08 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
60 106 ngày (21.20%) 113 lần ( 0.84%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
06 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
61 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.84%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
98 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
37 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
13 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.83%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
33 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.88%) 1.17 lần/ngày (116.67%)