Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 150 ngày (30.00%) 181 lần ( 1.34%) 1.21 lần/ngày (120.67%)
84 139 ngày (27.80%) 155 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
58 139 ngày (27.80%) 155 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
59 139 ngày (27.80%) 162 lần ( 1.20%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
93 138 ngày (27.60%) 160 lần ( 1.18%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
02 137 ngày (27.40%) 152 lần ( 1.13%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
49 137 ngày (27.40%) 161 lần ( 1.19%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
05 137 ngày (27.40%) 151 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
76 136 ngày (27.20%) 148 lần ( 1.10%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
00 131 ngày (26.20%) 151 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
78 131 ngày (26.20%) 153 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
24 131 ngày (26.20%) 143 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
52 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
89 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
63 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
23 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
94 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
48 129 ngày (25.80%) 141 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
92 129 ngày (25.80%) 153 lần ( 1.13%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
81 129 ngày (25.80%) 140 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
07 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
14 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
54 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
86 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
77 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
12 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
03 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
15 125 ngày (25.00%) 146 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
96 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
36 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
35 125 ngày (25.00%) 131 lần ( 0.97%) 1.05 lần/ngày (104.80%)
75 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
57 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
21 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
19 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
39 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
73 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
30 123 ngày (24.60%) 147 lần ( 1.09%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
65 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
64 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
43 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
20 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
51 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
71 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
62 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
72 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
74 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
40 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
56 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
11 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
42 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
85 117 ngày (23.40%) 126 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
88 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
99 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
38 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
97 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
47 116 ngày (23.20%) 137 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
09 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
83 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
29 116 ngày (23.20%) 124 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
50 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
06 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
82 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
26 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
22 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
10 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
01 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
95 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
87 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
25 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
34 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
70 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
33 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
32 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
27 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
04 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
44 112 ngày (22.40%) 132 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
91 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
67 112 ngày (22.40%) 116 lần ( 0.86%) 1.04 lần/ngày (103.57%)
98 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
18 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
13 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
28 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
90 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
80 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
08 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
41 109 ngày (21.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
61 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
79 109 ngày (21.80%) 132 lần ( 0.98%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
16 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
53 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
46 107 ngày (21.40%) 113 lần ( 0.84%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
66 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
55 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
60 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.85%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
37 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
31 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.85%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
17 100 ngày (20.00%) 117 lần ( 0.87%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
69 99 ngày (19.80%) 113 lần ( 0.84%) 1.14 lần/ngày (114.14%)
45 98 ngày (19.60%) 109 lần ( 0.81%) 1.11 lần/ngày (111.22%)