Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 146 ngày (29.20%) 175 lần ( 1.30%) 1.20 lần/ngày (119.86%)
49 138 ngày (27.60%) 164 lần ( 1.21%) 1.19 lần/ngày (118.84%)
86 138 ngày (27.60%) 157 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
58 137 ngày (27.40%) 156 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
75 137 ngày (27.40%) 151 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
93 136 ngày (27.20%) 155 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
84 136 ngày (27.20%) 152 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
05 135 ngày (27.00%) 147 lần ( 1.09%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
59 134 ngày (26.80%) 154 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
52 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
02 133 ngày (26.60%) 147 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
81 132 ngày (26.40%) 145 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
24 131 ngày (26.20%) 142 lần ( 1.05%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
00 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
78 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
54 130 ngày (26.00%) 153 lần ( 1.13%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
20 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48 130 ngày (26.00%) 143 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
12 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
57 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
94 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
35 129 ngày (25.80%) 138 lần ( 1.02%) 1.07 lần/ngày (106.98%)
03 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
23 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
07 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
76 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
14 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
43 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
39 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
36 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
92 125 ngày (25.00%) 148 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
62 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
56 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
96 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
25 123 ngày (24.60%) 132 lần ( 0.98%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
64 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
32 123 ngày (24.60%) 147 lần ( 1.09%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
70 123 ngày (24.60%) 130 lần ( 0.96%) 1.06 lần/ngày (105.69%)
27 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
90 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
19 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
72 121 ngày (24.20%) 131 lần ( 0.97%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
42 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
47 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
65 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
15 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
77 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
21 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
88 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
63 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74 119 ngày (23.80%) 128 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
30 119 ngày (23.80%) 143 lần ( 1.06%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
26 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
89 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
67 117 ngày (23.40%) 123 lần ( 0.91%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
82 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
85 117 ngày (23.40%) 124 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
71 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
73 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
87 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
50 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
34 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
99 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.02%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
10 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
51 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
83 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
44 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
29 116 ngày (23.20%) 125 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
40 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
97 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
11 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
01 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
13 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
22 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
38 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
80 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
08 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
91 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
28 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
18 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
16 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
09 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
06 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
69 109 ngày (21.80%) 126 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
79 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
33 108 ngày (21.60%) 127 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
04 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
53 107 ngày (21.40%) 126 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
61 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.84%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
45 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
55 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
37 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
60 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
31 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
41 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
95 104 ngày (20.80%) 113 lần ( 0.84%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
98 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
46 104 ngày (20.80%) 110 lần ( 0.81%) 1.06 lần/ngày (105.77%)
66 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.87%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
17 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (116.50%)