Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 145 ngày (29.00%) 169 lần ( 1.25%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
49 141 ngày (28.20%) 165 lần ( 1.22%) 1.17 lần/ngày (117.02%)
93 141 ngày (28.20%) 160 lần ( 1.18%) 1.13 lần/ngày (113.48%)
02 139 ngày (27.80%) 152 lần ( 1.13%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
14 137 ngày (27.40%) 151 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
57 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
59 136 ngày (27.20%) 158 lần ( 1.17%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
86 136 ngày (27.20%) 158 lần ( 1.17%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
24 134 ngày (26.80%) 145 lần ( 1.07%) 1.08 lần/ngày (108.21%)
52 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
56 132 ngày (26.40%) 146 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
05 131 ngày (26.20%) 141 lần ( 1.04%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
23 131 ngày (26.20%) 143 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
20 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
75 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
35 129 ngày (25.80%) 139 lần ( 1.03%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
00 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
65 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
36 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
48 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
39 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
62 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
67 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
72 127 ngày (25.40%) 137 lần ( 1.01%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
03 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
54 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
58 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
12 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
81 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
83 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
07 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
19 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
27 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
78 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
84 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
96 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
70 122 ngày (24.40%) 130 lần ( 0.96%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
63 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
73 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
99 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
16 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
85 121 ngày (24.20%) 129 lần ( 0.96%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
92 121 ngày (24.20%) 153 lần ( 1.13%) 1.26 lần/ngày (126.45%)
43 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
88 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
90 121 ngày (24.20%) 131 lần ( 0.97%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
25 120 ngày (24.00%) 129 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (107.50%)
82 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
34 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
71 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
94 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
74 120 ngày (24.00%) 130 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
76 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
22 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
64 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
53 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
15 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
32 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
30 118 ngày (23.60%) 142 lần ( 1.05%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
77 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
40 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
09 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
29 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
26 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
97 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
21 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
95 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
87 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
10 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
28 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
79 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
55 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
17 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
42 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
80 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
89 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
51 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
47 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
44 112 ngày (22.40%) 134 lần ( 0.99%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
18 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
50 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
45 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
33 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
31 110 ngày (22.00%) 131 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
01 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
66 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
69 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
91 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
46 108 ngày (21.60%) 115 lần ( 0.85%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
04 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
41 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
98 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
38 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
08 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
60 104 ngày (20.80%) 114 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
11 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.85%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
61 102 ngày (20.40%) 110 lần ( 0.81%) 1.08 lần/ngày (107.84%)
37 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.86%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
06 101 ngày (20.20%) 112 lần ( 0.83%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
13 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.82%) 1.10 lần/ngày (109.90%)