Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
16-01-2020 Thứ năm 1 G6-1; 1
15-01-2020 Thứ tư 1 G5-6; 4
11-01-2020 Thứ bảy 1 G2-1; 5
06-01-2020 Thứ hai 1 G7-2; 3
03-01-2020 Thứ sáu 1 G7-2; 2
01-01-2020 Thứ tư 1 G3-1; 4
28-12-2019 Thứ bảy 1 G7-1; 2
26-12-2019 Thứ năm 1 G1-1; 4
22-12-2019 Chủ nhật 1 G3-1; 3
19-12-2019 Thứ năm 2 G5-4;G7-2;
Tổng số lần về: 11 lần