Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
11-11-2019 Thứ hai 1 G2-2; 2
09-11-2019 Thứ bảy 1 G6-2; 1
08-11-2019 Thứ sáu 1 G5-3; 2
06-11-2019 Thứ tư 1 G2-2; 3
03-11-2019 Chủ nhật 1 G3-3; 6
28-10-2019 Thứ hai 1 G7-2; 2
26-10-2019 Thứ bảy 1 G0-1; 9
17-10-2019 Thứ năm 1 G3-5;
Tổng số lần về: 8 lần