Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20-09-2019 Thứ sáu 1 G7-2; 6
14-09-2019 Thứ bảy 1 G2-1; 5
09-09-2019 Thứ hai 1 G0-1; 1
08-09-2019 Chủ nhật 1 G3-6; 1
07-09-2019 Thứ bảy 2 G3-6;G5-6; 4
03-09-2019 Thứ ba 1 G7-1; 4
30-08-2019 Thứ sáu 1 G7-3;
Tổng số lần về: 8 lần