Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23-06-2019 Chủ nhật 2 G3-3; 2
21-06-2019 Thứ sáu 1 G7-4; 3
18-06-2019 Thứ ba 1 G5-3; 3
15-06-2019 Thứ bảy 1 G4-2; 4
11-06-2019 Thứ ba 1 G7-1; 2
09-06-2019 Chủ nhật 2 G5-1; 7
02-06-2019 Chủ nhật 1 G0-1; 2
31-05-2019 Thứ sáu 1 G5-4; 2
29-05-2019 Thứ tư 1 G3-5;
Tổng số lần về: 11 lần