Sổ mơ - Giải mộng lô đề


Sổ mơ - Trang 1

Số thứ tự Giấc mơ Bộ số
1 Ân ái 25 - 75
2 Ăn cá to 05 - 60
3 Ăn cắp xe đạp 34
4 Ăn chay 86 - 85
5 Ăn chua 93 - 39
6 Ăn chuối 34 - 64
7 Ăn cỗ 93 - 67
8 Ăn cơm 74 - 85
9 Ăn củ đậu 38 - 39
10 Ăn hàng 03 - 04 - 52 - 19
11 Ăn hoa quả 84 - 68
12 Ăn khoai 75 - 85 - 58
13 Ăn no quá 95 - 79
14 Ăn thịt mèo 19 - 91
15 Ăn thịt người 83 - 85
16 Ăn tiệc 83 - 87
17 Ăn tiệm 26 - 56 - 21
18 Ăn tôm 83 - 89
19 Ăn trộm 01 - 90
20 Ăn trộm cá 63 - 78 - 87
21 Ăn trộm xe máy 04
22 Ăn trưa 01 - 02 - 92
23 Ảnh bà cụ 54 - 59
24 Ánh chớp 53
25 Anh em gặp nhau 01
26 Áo bay 40 - 45
27 Áo bu dông 08 - 06 - 56
28 Áo của chồng 07 - 70
29 Áo của phụ nữ 00 - 02
30 Áo của vợ 09 - 19 - 91
31 Áo dài nữ 64 - 46
32 Ao hồ sông ngòi 38 - 93 - 54
33 Áo hoa 22 - 33
34 Áo len 34 - 84
35 Áo lót 09 - 59
36 Áo mưa 87 - 42 - 07 - 67
37 Áo tây 00 - 04
38 Áo thể thao 43 - 34
39 Áo trẻ em 01 - 00 - 05
40 Ao ước 25 - 52
41 Áo vét 95 - 54 - 59
42 Ba ba 76
43 Ba bố con ăn no 19
44 Bà chết sống lại 93 - 96
45 Bà chửa 09, 29, 39
46 Bà già trẻ em 14 - 41
47 Bà vãi 36 - 76
48 Bãi biển 25 - 93
49 Bãi cá 95 - 83
50 Bài có tứ quý 63 - 64
51 Bãi tha ma 78 - 87
52 Bàn ăn bầy đẹp 06
53 Bàn ăn dọn sạch 42 - 46
54 Bắn bị thương 48
55 Bàn cờ 14 - 54 - 74 - 94
56 Bắn cung tên 77 - 72
57 Bán hàng 18 - 28 - 98
58 Bạn hiền 38 - 83
59 Bán nhẫn vàng 67
60 Bàn thờ 15 - 43 - 46 - 95
61 Bàn thờ bị đổ 05 - 55
62 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
63 Băng đạn 32
64 Bằng lòng đồng ý 52 - 32
65 Bánh dày 85
66 Bánh mì đen 35 - 54
67 Bánh ngọt 52 - 02
68 Bánh pháo 34
69 Bánh tẩm bột rán 53 - 65
70 Bánh xe 82
71 Báo 26 - 62
72 Bao diêm 65
73 Bảo lãnh đỡ đầu 86
74 Bảo vật 06 - 31 - 63 - 82
75 Bắp cải 50 - 52
76 Bắp ngô 85 - 35 - 53
77 Bát 31 - 38
78 Bắt bớ 05 - 19
79 Bắt cá ở suối 45
80 Bát đĩa 85 - 87